Төслийн баг

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг гүйцэтгэх нэг хэлбэр нь “Төслийн баг”-аар ажиллах явдал юм.

Төслийн багийг тус сургуулийн багш нар дангаараа болон өөр сургууль, байгууллагын судлаачидтай хамтран бүрдүүлнэ.

Судалгааны төслийг өөрийн сургуулиас гадна төрийн болон бизнесийн байгууллага санхүүжүүлнэ.

Мандах ИС-ийн багш, судлаачид төрийн болон мэргэжлийн байгууллага санхүүжүүлсэн олон ажилд, судлаачаар оролцож байна.

Төслийн баг

Багш нарын оролцсон төсөл, гэрээт ажил

Гүйцэтгэгч ажлын нэр

Оролцсон он

1

Сэлэнгэ аймгийн газар тариаланг хөгжүүлэх төсөлт ажил

2014

2

Хашака ХХК-ны “Худалдаа үйлчилгээний бизнес” төсөл

2014

3

СТОУС-ын хэрэглээний тайлбар  /ММНБИ-ийн захиалгаар/

2014

4

Монгол такс ТМЗ ХХКомпаний захиалгаар “Дөрвөн улирлын хүлэмж байгуулах” төсөл

2014

5

“Өмнөговь аймгийн барилгын материалын бөөний худалдаа нээх” бизнес төсөл /Гандирс ХХК-ийн захиалгаар/

2014

6

Баясгалант өргөө ХХК-ны “Үнэт эдлэлийн зах зээл”-ийн бизнес төсөл

2015

7

Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн арьс, арьсан бүтээгдэхүүний бизнесийн зээлийн төсөл

2015

8

“Барилгын материалын – Гоёлын хавтангийн үйлдвэрлэлийн бизнес төсөл” боловсруулан, төсөл

2015

9

“ Гадаад зах зээлд өрсөлдөх чадварын судалгаа ” БХАН-ы захиалгат төсөл

2016

10

Монгол Такс ХХК-тай хамтран Гандрис ХХК, Гандирс трэвэл ХХК, Баясгалант өргөө ХХК-ны төслүүд 

2016

11

50,000 сая төгрөгний хөрөнгө оруулалтын 2 дагч түүхий эд боловсруулах үйлдвэрлэлийн төсөл

2016

12

Санхүүгийн тайлагнал сурах бичгийг орчуулах төсөлт ажил /ММНБИ-ийн захиалгаар/

2016

13

Өртөг ба гүйцэтгэлийн удирдлага сурах бичгийг орчуулах төсөлт ажил

/ММНБИ-ийн захиалгаар/

2016

14

Дэлхийн банкны олон салбарыг хамарсан техник туслалцааны хүрээнд “Эрдэс баялгийн орлогын хуваарилалтын судалгаа шинжилгээний арга, хэрэгсэл, зохицуулалтыг боловсронгуй болгох”

2016

15

3,5 тэрбум төгрөгийн баншны үйлдвэрлэлийн төсөл

2017

16

Санхүүгийн тайлагнал-2 сурах бичиг орчуулах төсөлт ажил /ММНБИ-ийн захиалгаар/

2018

17

“Дэвших эрдэнэ” ХХК-ийн Ноос, ноолууран бүтээгдэхүүний төсөл

2018

18

“Дэвших эрдэнэ” ХХК-ийн Түлшний агуулахын төсөл

2018

19

Хот дахин төлөвлөлтийн 32 айлын орон сууцны барилгын төсөл

2018

20

Арьс, шир, ноос, ноолуурын тээврийн логистикийн судалгааны төсөл

2018

21

Төрийн өмчит үл хөдлөх хөрөнгийн дахин үнэлгээний аргачлал /Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газар/

2018

22

Барьцаалан зээлдүүлэх зориулалттай хөрөнгийн үнэлгээний аргачлал /Монгол банк/

2019

23

Улаанбаатар группын барилгын зах зээлийн эрэлтийг тодорхойлох захиалгат ажил

2019

24

"Их бодь" ХХК-ны 32 айлын орон сууцны зээлийн бизнес төсөл

2019

25

Арьс шир, ноос, ноолуурын логистикийн судалгаа

2019

26

БНЧУ-ын элчин сайдын яамнаас жил бүр уламжлал болгон зарладаг орон нутгийн төсөлд УБ хотын Хан-Уул дүүргийн Гадаад хэлний гүнзгийрүүлсэн 18-р сургуулийн "Бага ангийн хүүхдийн цээжээр бичих чадварыг дээшлүүлэх"

2019