Эрүүл мэнд, Биеийн тамир спортын баг

Эрүүл мэнд, Биеийн тамир спортын  багийн зорилго нь тус сургуулийн багш, ажилчид, оюутнуудын бие бялдар, эрүүл мэндийг хөгжүүлэх төрөл бүрийн ажлуудыг зохион байгуулах явдал юм.

 “Биеийн тамир спортын баг нь МУ-ын засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг "Биеийн тамир спорт хороо"-ны даргын 223 тоот тушаалыг үндэслэн "Мандах их сургуулийн захирлын А15 тоот тушаалаар 2013 оны 09 сарын 05 өдөр байгуулагдсан.    

Багийн үйл  ажиллагааны ерөнхий чиг үүрэг:

  • Багш оюутнуудын бие бялдар, эрүүл мэндийг анхаарах сургалт зохион байгуулах, зөвлөгөө өгөх
  • Оюутнуудын дунд тэмцээн уралдаан зохион байгуулах
  • Багш, ажилтнуудындунд тэмцээн уралдаан зохион байгуулах
  • Багш, ажилчин, оюутнуудыг бусад байгууллагуудын дунд зохион байгуулагдаж буй тэмцээн уралдаанд бэлтгэн оролцуулах
  • Бусад ажлууд